Tata Cara Sholat Idul Fitri Lengkap Bacaan Niat dan Doanya

thumbnail
Tata Cara Sholat Idul Fitri (Ied) - Idul Fitri merupakan hari raya yang paling ditunggu-tunggu, karena hari tersebut merupakan hari kemen...

Hasil Hisab dan Pengaruhnya

thumbnail
Pendekatan hisab untuk mengetahui awal bulan menjadi salah satu pembahasan penting dikalangan ulama fiqh. Menurut sebagian ulama, khususnya ...

Tata Cara Sholat Hajat Lengkap Bacaan dan Doa

thumbnail
Tata cara sholat hajat yang benar – doa sholat hajat - bacaan sholat hajat - waktu sholat hajat. Manusia sebagai makhluk Alloh yang di a...

Tata Cara Sholat Tahajud Niat dan Doa

thumbnail
Tata Cara Sholat Tahajud - Perlu diketahui, sholat tahajud itu artinya shalat malam. Tahajud aslinya bahasa Arab "tahajjud", dari...

Kisah Nabi Ismail

thumbnail
Kisah Nabi Ismail – Alloh menerangkan kisah Nabi Ismail dalam Al-Quran, “Dan ceritakan (Hai Muhammad kepada mereka) yang tersebut dalam Al-...

Kisah Nabi Ibrahim A.S Lengkap

thumbnail
Kisah Nabi Ibrahim A.s Lengkap – Negara Babilonia (Mausul) di antara sungai Efrat dan sungai Dajlah (Tigris), Sekarang Irak. Pada Masa itu,...

Kisah Nabi Nuh Untuk Anak Lengkap

thumbnail
Kisah Nabi Nuh A.S - Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Matta Syalih bin Idris. Menurut Al-Quran usia nabi Nuh ialah 950 tahun. QS. Al-ankabu...

Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa Turun Ke Bumi

thumbnail
Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa Turun Kebumi - Hadirin sekalian, sebelum segalanya ada, hanya Alloh lah yang ada. Kemudian Alloh menciptakan ...